จดจารพระมหากรุณาพระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อปวงประชาร่มเย็น : หนังสือรวบรวมสถิติและเอกสารสำคัญที่เกิดขึ้นในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรอบ 60 ปี แห่งการครองราชย์

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2551