ครูศิริวัฒน์ ดิษยนันทน์ ศิลปินแห่งชาติ : ต้นแบบของศิลปินชั้นครูผู้ถ่ายทอดและสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย /

ผู้แต่ง
ไพโรจน์ ทองคำสุก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักการสังคีต กรมศิลปากร, 2549