คู่มือการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ : การอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุโดยการแปลงรูปแบบข้อมูลเข้าสู่ระบบดิจิตอล /

ผู้แต่ง
สาคร พิพวนนอก
ภาษา
Thai
เลขเรียก
025.1714 ส628ค 2551
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551
Physical description
80 หน้า : ภาพประกอบ