คู่มือการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ : การอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุโดยการแปลงรูปแบบข้อมูลเข้าสู่ระบบดิจิตอล /

ผู้แต่ง
สาคร พิพวนนอก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551