คู่มือการซ่อมอนุรักษ์เอกสารเย็บเล่มและอัลบั้มภาพถ่าย /

ผู้แต่ง
สาคร พิพวนนอก
Corporate Author
ศรีสุดา บาลพิทักษ์, ก่อกิตติ มิ่งมงคล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2552