การประยุกต์ใช้หลักธรรมะของวัดในการบริการชุมชน ในจังหวัดนครราชสีมา = The Application of Dhamma for Community Services by the Monasteries in Nakhon Ratchasima Province

ผู้แต่ง
พระมหาณัฐพงศ์ ปญฺญาวโร (กองแก้ว)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3186 ณ339ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556
Physical description
447 หน้า : ภาพประกอบ (สี) ; 30 ซม.