ตอบปัญหาธรรม /

ผู้แต่ง
สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา, 2537
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2