วรรณกรรมสมัยธนบุรี เล่ม 1 /

Corporate Author
กรมศิลปากร กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2