ความจริงของแผ่นดิน /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เจ.ฟิล์ม โปรเซส, 2541