คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม /

ผู้แต่ง
ไผทชิต เอกจริยกร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2537
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1