พุทธปรัชญามหายาน

ผู้แต่ง
วศิน อินทสระ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.301 ว357พ 2532
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2532
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
130 หน้า