มหาราชชาวพุทธแห่งอินเดีย /

ผู้แต่ง
ประยงค์ สุวรรณบุบผา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ศิลปาบรรณาคาร, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1