พุทธศาสนประวัติสังเขป /

ผู้แต่ง
โคนซ์, เอ็ดเวิร์ด
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มิตรสยาม, 2516
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1