พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 2 /

Corporate Author
กรมศิลปากร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไอเดีย สแคว์, 2535
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 8