พุทธสถานในอินเดียโบราณ /

ผู้แต่ง
พินเยนทรนาถเชาธุรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3135 พ681พ 2514
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2514
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
283 หน้า