เก็บเพชรจากคัมภีร์พระไตรปิฎก /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.318 ก751 2542
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
400 หน้า