กฎแห่งกรรม /

ผู้แต่ง
พระศรีวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สุทธิสารการพิมพ์, 2531
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1