กฏมณเทียรบาล : ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 1 /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
340 ว619ก 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
204 หน้า : ภาพประกอบสี