กฎมณเทียรบาล : ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 1 /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1