กว่าจะได้เป็นมืออาชีพลูกจ้างนายธนาคาร /

ผู้แต่ง
อุทัย อัครพัฒนากูล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5