หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด /

ผู้แต่ง
วศิน อินทสระ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
ขอนแก่น : รอยพิมพ์, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 10