การพัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กในสังคมไทย = The Development of Child Protection System in Thai Society /

ผู้แต่ง
อภิญญา เวชยชัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1