การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของพระภิกษุ-สามเณร ในพระอารามหลวง เขตเทศบาลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2547 /

ผู้แต่ง
เสถียร เวียงดอนก่อ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 294.315 ส894ก 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
105 หน้า