การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 8

ผู้แต่ง
พิสิษฐ์ เดชวงศ์ญา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2543