บทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ : ศึกษากรณีกลุ่มพันธ์โส้ จังหวัดสกลนคร /

ผู้แต่ง
ทรงคุณ จันทจร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 333.72 ท128บ 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ง) 67 หน้า