กระบวนการบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้ได้รับรางวัลที่ 1 ของประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี /

ผู้แต่ง
จงกล ชมพันธุ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1