การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชา ส 013 ภูมิศาสตร์การเกษตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดงตาลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี = A Development of Medias For Soc 013 Agricultural Geography in Mathayomsuksa 4 Dongtalvittaya School Amphur Muang Lopburi Province /

ผู้แต่ง
สมควร สุขดา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 373.1 ส233ก 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
158 หน้า