ผลการทดลองใช้แผนการสอนที่จัดกิจกรรมเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี วิชาสร้างเสิรมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องสิ่งที่มีชีวิต /

ผู้แต่ง
โสภณ ผาสุข
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 372.357 ส979ผ 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
359 หน้า