การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษหลัก เรื่อง English in Daily Life ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดการสอน /

ผู้แต่ง
สุพัณณา อาภารัตน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 373.26 ส831ก 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 177 หน้า : ภาพประกอบ