การศึกษาความก้าวหน้าการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิด ATAD : Student Tean Achievement Division กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 ปีการศึกษา 2541

ผู้แต่ง
สุจิตตรา เกลี้ยงพิบูลย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 371.394 ส752ก 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฉ) 102 หน้า