การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องการจัดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ = The Development of a Training Package to Enhance Science Teachers' Understanding on the Juvenile Scientist Activity Management /

ผู้แต่ง
อมรา เขียวรักษา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 371.38 อ293ก 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
98 หน้า : ภาพประกอบ