ผลของการใช้สื่อหนังกระดาษที่มีต่อทักษะการพูดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง /

ผู้แต่ง
อังคนา กสินันท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
372.62 อ491ผ 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
71 หน้า