การสร้างชุดฝึกกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = The Program of the Package of the Science Project for Student in Mathayomsuksa 1 /

ผู้แต่ง
อนันต์ กันนาง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 373.36 อ165ก 2545
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 87 หน้า ; 30 ซม.