เล่าเรื่องพระจอมเกล้า

ผู้แต่ง
ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
923.1593 ท264ล 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ทวิพัตร 2004, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
75 หน้า : ภาพประกอบ