อำนาจแห่งธรรม : หัวใจพุทธศาสนา พระธรรมเทศนา /

ผู้แต่ง
พระโพธิญาณเถร (พระอาจารย์ชา สุภัทโท)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1