หลักคำสอนสำคัญในพระพุทธศาสนา : อริยสัจ 4 /

ผู้แต่ง
วศิน อินทสระ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วัชรินทร์การพิมพ์, 2521
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1