ประวัติพระสาวก เล่ม 2 /

Corporate Author
กระทรวงศึกษาธิการ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, 2529
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1