ประวัติอนุพุทธ 80 องค์ /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.30922 ป-
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเชียง เพียงเพื่อพุทธศาสน์,
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
150 หน้า