ประวัติอนุพุทธ 80 องค์ /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเชียง เพียงเพื่อพุทธศาสน์,
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1