การเจรจาการค้าของญี่ปุ่น : จากการแก้ไขข้อพิพาทสู่ FTA = Japan's Trade Negotiaions : From Dispute Settlements to FTAs /

ผู้แต่ง
กิตติ ประเสริฐสุข
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1