มิงกะลาบา สวัสดีเมียนมาร์ : คู่มือการค้าลงทุนในสหภาพเมียนมาร์ /

ผู้แต่ง
ประจวบ สุภินี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
332.673591 ป214ม 2552
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ทีพีเอ็น เพรส, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
174 หน้า : ภาพประกอบสี