การเขียนผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

ผู้แต่ง
ดนัย ไชยโยธา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
808.066 ด123ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
140 หน้า