UR Genius : แล้วคุณก็เป็นอัจฉริยะ /

ผู้แต่ง
เขมทัต พิพิธธนาบรรพ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เบรนจีเนียส, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1