สร้างสรรค์นักคิด : คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านทักษะความคิดระดับสูง /

Corporate Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Corporate Author
อุษณีย์ โพธิสุข
ภาษา
Thai
เลขเรียก
371.95 ส691ร 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
240 หน้า