คณิตศาสตร์มหัศจรรย์ : คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ /

ผู้แต่ง
อุษณีย์ โพธิสุข
Corporate Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดี, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1