ราชบัลลังก์พม่า วาระสุดท้ายแห่งระบบกษัตริย์ /

ผู้แต่ง
เสฐียร พันธรังษี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4