มหาบุรุษ /

ผู้แต่ง
วิจิตรวาทการ,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ์, 2520
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 8