ยุติธรรมอยู่ที่ไหนใครเห็นบ้าง? /

ผู้แต่ง
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : แปดสิบเจ็ด (2545), 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2