การบริหารราชการไทย = Thai Public Administration /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ภาษา
Thai
เลขเรียก
350.593 ส-ก 2539
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 14
Physical description
483 หน้า