เซนกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น Zen and Japanese Culture

ผู้แต่ง
สุสุกิ, ไดเซตซ์ ที.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2