Case Method 101 : the first step to Case Method Learning /

Corporate Author
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
370.7 ส691c 2553
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
82 หน้า : ภาพประกอบ