ผลิตศิลปินน้อย : คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ /

Corporate Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
371.95 ส691ผ 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดี, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
48 หน้า : ภาพประกอบสี