สื่อการสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ /

ผู้แต่ง
สำอาง หิรัญบูรณะ
Corporate Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1